METODA SILVY - Kurs II Stopnia (SILVA EMOTION SYSTEM)

Kurs Drugiego Stopnia jest przeznaczony dla absolwentów Kursu Podstawowego Metody Silvy (wymagana jest legitymacja ukończenia tego kursu) i zawiera wiele nowych technik pomagających w rozwiązaniu niektórych trudniejszych problemów. Niezależnie od tego, czy ukończyłeś kurs podstawowy wczoraj, czy wiele lat temu, czy ćwiczyłeś codziennie, od czasu do czasu, czy od ukończenia kursu podstawowego robiłeś to bardzo rzadko lub wcale - Drugi Stopień jest wspaniałą okazją do uzupełnienia wiedzy o sobie i poznania dodatkowych technik, mogących pomóc w życiu. Jest też okazją do utrwalenia i pogłębienia warunkowania poziomu alfa i spotkania znajomych z poprzednich kursów...
Obecny program kursu został przeze mnie częściowo zmodyfikowany w porównaniu do kursów prezentowanych w Polsce przez wykładowców amerykańskich (Jerry Seavey i Ken Coscia). Jest oparty zarówno na klasycznych technikach Samokontroli Umysłu, opracowanych przez Jose Silvę, jak i na najnowszych technologiach tzw. "programowania neuro-skojarzeniowego", opracowanych przez Anthony Robbinsa z USA oraz na elementach programowania neurolingwistycznego.
Uczestnicy kursu otrzymują nowo opracowany podręcznik, dyplom ukończenia kursu Drugiego Stopnia oraz legitymację (zdjęcie nie jest potrzebne) uprawniającą do bezpłatnego powtarzania tych kursów na całym świecie. Osoby, które pragną powtórzyć ten kurs powinny mieć legitymacje jego ukończenia z napisem "Graduate Seminar".

Andrzej Wójcikiewicz

JAK OSIĄGNĄĆ PRAWDZIWY PRZEŁOM, UŻYWAJĄC TECHNIK SAMOKONTROLI UMYSŁU

 • Identyfikacja i przełamywanie "elementów blokujących" i oporów wewnętrznych w procesie programowania.
 • Jak uniknąć sabotażu wyników własnego programowania: "Dziesięć przeszkód..."
 • Identyfikacja swoich celów życiowych.
 • Pięć warunków dobrze sformułowanego celu.
 • Sprawdzenie, czy twoje cele są rzeczywiście twoimi.
 • Zrównanie celów i sensu życia; harmonia (ćwiczenie pomagające określić cele i stworzyć indywidualną "wizję" życia.).
 • KONCENTRACJA NA DOSKONAŁOŚCI

 • Koncentracja emocji dla stworzenia sił przyciągających: Odtworzenie Doskonałości;
 • Osiąganie lepszych wyników za pomocą techniki Zwierciadła Umysłu oraz techniki Laboratorium.
 • Zwiększenie motywacji.

 • SAMODOSKONALENIE I POMOC INNYM

 • Ćwiczenie "Przyszłe Ja": odkrywanie samego siebie, usuwanie strachu przed porażką.
 • Tworzenie nadziei - utrzymanie pozytywnego nastawienia w negatywnym otoczeniu.
 • Podejmowanie intuicyjnych decyzji: planowanie etapów podejmowania działań.
 • OKREŚLENIE SWOJEGO SYSTEMU WARTOŚCI

 • Ustalenie dominujących wartości osobistych.
 • Stworzenie hierarchii tych wartości
 • Określenie praw rządzących wartościami.
 • Przeprogramowanie swojego systemu wartości tak, aby pomagał w osiągnięciu podstawowych celów i harmonii wewnętrznej.
 • SPECJALNY CYKL WARUNKUJĄCY THETA

 • Programowanie na bardzo głębokich poziomach świadomości: co robić, gdy programowanie "nie wychodzi". Pomoc innym (ćwiczenia w parach).
 • KIEROWANIE WŁASNĄ ENERGIĄ - WZMOCNIENIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO

 • Prawo przebaczania i uwalniania.
 • Oczyszczenie siebie i innych: ćwiczenie uwolnienia się od niechcianych, zalegających negatywnych emocji.
 • Skupienie się na DOSKONAŁOŚCI (ćwiczenie).
 • Przyciąganie: wykorzystanie prawa przyciągania do uzyskania wewnętrznego spokoju.
 • EMOCJE I PRAWA, KTÓRE NIMI RZĄDZĄ

 • Sześć podstawowych potrzeb emocjonalnych człowieka.
 • Sposoby pozytywnego zaspokajania tych potrzeb.
 • Identyfikacja negatywnych emocji (lęków, obaw itp.).
 • Ćwiczenie neutralizacji negatywnych emocji.
 • REGRESJA WIEKU - JAK MOŻE TO POMÓC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DZISIAJ

 • "Pieczara" - ćwiczenie regresji wieku.
 • Zmiana przeszłości: tworzenie nowego siebie.
 • Zastosowanie regresji wieku do rozwinięcia genialności, zdolności wizualizacji, wyobraźni, rozwinięcie pamięci.
 • TECHNIKI DLA ZAAWANSOWANYCH

 • "Specjalna Technika Szklanki Wody" (uzdrawianie).
 • Gdy wydaje się, że wszystko już zawiodło: Technika Projekcji do Centrum Galaktyki.


 • Program kursu pozwala na lepszą kontrolę negatywnych emocji, takich jak gniew, lęki, frustracje itp. Dotyczy to szczególnie emocji, które mogły powstać na skutek znaczących, negatywnych zdarzeń lub przeżyć w przeszłości. Daje okazję do "zajrzenia" w przeszłość, zakłócenia jej oraz zmiany w celu wyeliminowania niektórych przyczyn mogących blokować sukces. Ten proces jest możliwy dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć tzw. "psychologii zmiany". Źródło: "Samokontrola Umysłu" - biuletyn nr 3/99 (22), Ottawa, sierpień 1999r.

  Termin

  ......
  Wykładowca: Andrzej Wójcikiewicz

  Miejsce:

  Bydgoszcz

  Koszt kursu:

  470 zł. z podręcznikiem. Powtórka: 100 zł.

  Czas trwania zajęć:

  sobota: 09.30-18.00 (przerwa 13.00-14.30)
  Niedziela: 09.30-18.00 (przerwa 13.00-14.30)

  Zgłoszenia przyjmuje:

  Daria Szmalc
  galeria@kasztanowa.com
  tel.: 52 341 41 17
  kom.: 662 377 038, 881 301 075
  Kasztanowa 66, Bydgoszcz

  nr konta:
  49 1090 1072 0000 0001 2295 3528

  Atmix-2017